Skip to content

ברוכים הבאים לרישום לגדה הדרומית בחוף הירוק

לתשומת לבכם, עקב מצב החירום החוף הירוק והגדה הדרומית שלו סגורים למבקרים החל מה 15/10.
כל מי שנרשם כבר לביקור מתבקש לעקוב אחרי ההודעות באתר זה ולהירשם מחדש כשנודיע על פתיחה מחודשת.
אתכם הסליחה